Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening

Julotta
De flesta tycker att det är motigt att vara i kyrkan kl 7 på juldagsmorgonen men bl a kören är på plats kl 6 och sjunger upp sig. På läktaren syns en del av kören. Den bakre delen av kyrkan är också mycket vacker med valven som ramar in den stora orgeln.
Ovan repeterar Lennart Tjärnberg och Bernt-Olof Lundgren framför den vackert upplysta orgeln. När klockan slår 7 drar kantorn Agneta Granlöf igång orgelns välljud. Det är alltid lika imponerande att se den komplicerade orgeln spelas.
Ca 70 personer hade sökt sig till kyrkan denna morgon.
De bakre körmedlemmarna ser inget av församlingen, som man sjunger för utan endast den främre delen av kyrkan.
Peter Persman höll en betraktelse över livets många situationer med "både och" snarare än "antingen eller" i en vacker inramning. Peters inte alldeles ovanliga budskap att "Gud finns ibland oss alla" fick för mig en alldeles ny betydelse i ljuset av nya biologiska rön. En av de etiska regler som kyrkan predikar, du skall hjälpa din nästa, finns i våra gener för att stödja rasens framgång. Det är möjligt att tänka att vår ledstjärna finns bland oss alla rent bokstavligt.
Efter gudstjänsten serverades glögg i vapenhuset och många tog tillfället i akt att byta några ord med andra besökare. Majny Nilsson häller upp glögg till Gunilla Molin medan Elsy Lindström förser sig med russin och mandel.
Många hade tänt ljus på sina näras gravar och lyktor var tända även vid minneslunden.
Som varje år ledsagas julottebesökarna av tända marschaller, i år tända av bl a Lars-Göran Frölander och Mats-Ingvar Perälä. Marschallerna brann fortfarande när kyrkobesökarna lämnat kyrkan och dagen börjat gry.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2007 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20070102