Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
    Aktiviteter september

Ljustorps Hembygdsförening

Tidigare månadens bild.

Månadens bild september

Bild nr 11662. Bilden är tagen år 1891 i Stockholm och föreställer Bernhard Rönngren ( 1869-1901 ) från Fjäl sedemera Stavre. Enligt B Rönngrens inskrivningsbok gjorde han sin militärtjänst vid Kongl. Svea Trängbataljon Marieberg. Enligt en gammal uppslagsbok fanns Marieberg, kronoegendom på södra Kungsholmen i Stockholm. Mellan 1885 och 1907 var trängbataljonen förlagd där. Första årets "öfningar" hade han fullgjort den 27 juli 1890. Bernard dog tidigt i TBC från sin familj och barn

 


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2005 Ljustorps Hembygds

förening

Uppdaterad 20050907