Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
    Aktiviteter februari

Ljustorps Hembygdsförening

Tidigare månadens bild.

Månadens bild februari

Bild nr 11472. Bilden är tagen 1946 av John Thunström och visar Laxsjöns sydöstra del. Laxsjön är full av timmer och på bildens vänstra sida finns en anordning för att vinscha timmer brötar över sjön. Sådana vinschar fanns på flera ställen på bl a flottar som var förankrade till botten. Genom dessa vinschar kunde virket föras fram i etapper över sjön. Från vänster syns Elon Edén, Valter Edén och Torsten Forzelius, alla från Tuna, som förbereder en färd till Laxsjöholmen där Elon hade får över sommaren.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Olof Ulander

Uppdaterad 20050131