Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening

Sockenföreningen inbjöd alla föreningar i Ljustorp

28 representanter från 16 föreningar i Ljustorp hade mött upp till ett öppet möte som Sockenföreningen hade ordnat. Det blev information kring Ljustorpsbladet som föreningarna lovade stödja med berättelser om egna aktiviteter. Ljustorp som postort fick mangrannt stöd och kommer att drivas vidare. Försök till samordning av nästa års aktiviteter skall göras genom att Sockenföreningen inbjuder till ett möte i slutet av november. Information lämnades om utplacering av fler byskyltar. Förslaget kommer att finnas på servicekontoret i affären när den öppnar den 28 oktober och synpunkter tas emot från bybor. Info lämnades om servicekontoret som är ett försök att utforma arbetssätt som både fyller en funktion och som kan mer långsiktigt finansieras. Kort info lämnades också om skolan och bredbandsutbyggnaden i Ljustorp. För båda dessa gäller att det rullar åt rätt håll men man är inte i mål ännu. Det fina jobb som gjorts i skolfrågan fick en applåd.

På bilden berättar Sockenföreningens ordförande Lena Liljemark om föreningens mål och medel.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Olof Ulander

Uppdaterad 20051020