Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening


David Loeffler doktorerar vid Umeå universitet

David Loeffler, som i många år hållit i Ljustorps hembygdsförenings populära arkeologidagar, har nu doktorerat. Davids avhandling är skriven på engelska och heter "Contested Landscapes/Contested Heritage" och har ett för norrlänningar spännande tema. Under sina studier har David konstaterat att de tongivande arkeologiska kretsarna i Sverige inte tagit till sig de fakta, som empiriska fynd visat i Norrland. Resultatet har blivit en officiell uppfattning, som stått sig länge och som David beskriver som "donut"-modellen. Runt Norrland har det skett utveckling i en ring söderut, västerut i Norge, österut i Finland och norrut. I donutens mitt, Norrland, skedde ingen utveckling under 3000 år, enligt den tidigare officiella bilden. Genom att gå steg för steg från 1600-talet och framåt undersöker David hur denna Norrlandsbild skapas och hur den utvecklas till ett kolonialt synsätt, som sedan styr hur Norrland hanteras.
Avhandlingen godkändes och kommer förhoppningsvis att spridas i vidare kretsar för att påverka synen på Norrland och dess plats i Sverige.

På bilden nedan gratuleras den nyblivne doktorn Loeffler av Arnold Thunström å Ljustorps Hembygdsförenings vägnar.

 

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Olof Ulander

Uppdaterad 20050218