Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening


En kärna av flinta upphittad i Höglandsbodarna

Mjållådalen - från Åsäng i söder till Viksjö i norr - saknar såväl fasta som lösa fornlämningar från sten - eller bronsåldern ( fångstgropar undantagna ), vilket är märkligt med tanke på de fynd som gjorts i Ljustorpsdalens dalgång. Nu har Kjell Rastberg hittat en " kärna " av flinta, som användes när redskap - såsom knivar, skrapor, pilspetsar mm framställdes.
Stenen hittades på hans tomt, som ligger 80 meter över havet. Flinta förekommer naturligt i södra Sverige som Skåne, Blekinge och Halland. Hembygdsföreningen gratulerar till fyndet
Arnold Thunström


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Olof Ulander

Uppdaterad 20050204