Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening


Demonstration för skola och dagis
Ett förslag att flytta dagis till skolan och flytta årskurs 6 till Ala skola retade upp Ljustorpsborna så att de gick ut och demonstrerade. Miljön skulle bli sämre för dagisbarnen, lokalerna för återstående skolbarn för trånga och dessutom verkar den ekonomiska förtjänsten möjligen finnas på skolområdet, men knappast på kommunnivå. Lördagen den 29 januari var det därför dags att demonstrera missnöjet.
Mötesdeltagarna samlades vid Bygdegården och därefter gemensam färd till Timrå Centrum. Det var intressenter på alla nivåer: barn, föräldrar och far- och morföräldrar, som alla ville bevaka sina intressen. Nedan har man börjat samla sig.
Nedan har några demonstranter gjort sina budskap klara, från vänster Erik Nordin, Viola Nordin, Felicia Forsberg och Emilia Forsberg under föräldrarnas överinseende. Därunder den flygande skyltservicen från Ljustorp.
Nedan håller Tina Tjärnberg-Forslund på att ställa upp styrkan på torget för att framföra sitt och församlingens budskap. Det blev klara besked, att man inte accepterade förslagen understruket med många slagord.
Traktorn var med, genom Johan Sjöströms försorg, för att understryka allvaret och för att ge karaktären.

Kommunens ledande politiker med kommunstyrelsens ordförande Eva Lindstrand och oppostionens kommunalråd Lars-Erik Nordin visade styrkan att komma till demonstrationen och lyssna på budskapen, men direkt ansvariga politiker syntes inte till!!! Lindstrand och Nordin fick applåder, när de tog emot barnens plakat.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Olof Ulander

Uppdaterad 20050129