Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
    Aktiviteter februari

Ljustorps Hembygdsförening

Tidigare månadens bild.

Månadens bild februari

Bild nr 11242. Bilden är tagen ca 1914 på Wikmans gård i Jällvik. Bilden visar en något annan skidutstyrsel än vad vi är vana vid idag. Bilden är tagen på en välbeställd gård så man får antaga att skidutrustningen återspeglar vad som var brukligt. Skidstaven ser ut att vara en enkel granstör som i nederkanten försetts med en tratt för att inte gå så djupt ned i snön. Man var helt säkert mer van att röra sig ute och kunde därför vara så tunnklädd som man är på bilden. Husen i bakgrunden har successivt ersatts av nya byggnader och finns inte kvar. Barnen på bilden är Signe och Bengt Wikman och bilden togs av den äldste i syskonskaran Albert Wikman. Bilden har ställts till förfogande av Alberts son, Hans Wikman, vilket vi tackar för.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Olof Ulander

Uppdaterad 20040201