Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
    Aktiviteter december

Ljustorps Hembygdsförening

Tidigare månadens bild.

Månadens bild december
Bild nr 11493. Bilden är tagen troligen på 1940 talet på kraftledningen från Lagfors ned genom Ljustorp. Fotograf är John Thunström eller Tolle Thunström som båda under många år arbetade bl a med underhåll på kraftledningen. Det kan inte ha varit roligt att arbeta så högt stående på några plank utan några skyddsräcken eller andra säkerhetsåtgärder. Den enorma trästegen verkar också ha varit mycket otymplig att arbeta med. Det har hänt mycket i synen på acceptabel arbetsmiljö sedan den här bilden togs.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Olof Ulander

Uppdaterad 20041203