Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
    Aktiviteter juni

Ljustorps Hembygdsförening


Stigfinnare får medalj
Elisabeth Nilsson har av Skogsvårdstyrelsen tilldelats kunglig medalj av 6:e storleken i silver för sitt arbete med att återupptäcka, återställa och dokumentera gamla stigar.
Elisabeth tycker mycket om att gå i skogen tillsammans med sina hundar och har i många år intresserat sig för de gamla transportvägarna i form av stigar. Stigar fram till fäbodar, stigar från avlägset belägna torp, kyrkstigar och skolstigar. Stigarna är en del av vårt kulturarv som är lågmält men som fortfarande ger starka upplevelser att vandra. En del stigar är kort beskrivna och kan återfinnas under rubriken "Sevärdheter" på denna hemsida. Exempelvis Tuna kyrkstig och skolstigen i Bredsjön.
Elisabeth tillsammans med sina hundar utefter en av alla stigar år 2001.
Stigar som kommer ur bruk riskerar att växa igen och om de dessutom blir förstörda av skogsbruket försvinner de lätt. Genom Elisabeths identifiering och uppmärkning har det också blivit mycket lättare för ex SCA att skydda stigarna vid avverkning och plantering.
Elisabeth tar igen sig vid en undersökning av 12-mansboan år 2000.

Elisabeth är mycket glad och överraskad för medaljen som överräcktes vid en högtidlig ceremoni i Skellefteå. Skogsvårdsstyrelsen delar ut en medalj vartannat år i varje län till förtjänta personer. Elisabeth berättar att programmet i Skellefteå omfattade flera dagar med deltagare av samtliga delstyrelser sammanlagt ca 150 personer.
Hembygdsföreningen gratulerade sin stigfinnare torsdagen den 9 september med blommor, även websidan sällar sig till gratulanterna.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Olof Ulander

Uppdaterad 20040909