Första sidan    
   
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Barnfest i bygdegården
De senaste 57 åren (med några års avbrott), den andra söndagen i januari har det ordnats en barnfest, som alla barn är
välkomna till. Det brukar komma knappt ett hundra personer, ca hälften vuxna och hälften barn. År 2004 var det 45
barn och 54 vuxna.
Den första barnfesten hölls i gamla skolan 1946. Vartannat år arrangerade Centerkvinnorna och vartannat år
Socialdemokratiska kvinnoklubben fram till 1967 då det blev ett uppehåll. 1983 återupptog Centerkvinnorna
traditionen och har sedan dess fört den vidare.
Åsa Magnusson läser en saga
för de mindre barnen.

När Åsa visat
den
sista bilden och sagan
är slut, så börjar dan-sen kring granen. De allerstädes närvarande Lövbergar-
na drar
igång musi-ken igen..

Lövbergarna. Från vänster
Tommy Ed-
ström, Ulf
Ehn, Bo
Bjurström,
Charles
Bergström,
Lennart
Tjärnberg
Sofie fixade ballongerna
Större delen av arrangörs-
styrkan från
vänster Ka-
rin Höglund,
Marie
Sjöström,
Ulla-Britt
Ulander (ordf), Annette
Sjöström och
Britt Nylander
tar igen sig
innan det är
dags att servera kaf-
fe och saft.
Barnen bjuds
och föräldrar
betalar sitt fika
efter egen
fatabur.
Sedan kommer tomten med godispåse
till alla barnen.
När alla har fått sitt, leder tomten en långdans och det sista av julen dansas ut. Festen är slut till nästa år.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Olof Ulander

Uppdaterad 20040111