Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
    Aktiviteter oktober

Ljustorps Hembygdsförening

Tidigare månadens bild.

Månadens bild oktober
Bild nr 11185. Bilden är tagen är tagen i augusti 1915 av Albert Wikman Jällvik och visar Lagfors- dammen nedifrån. Bilden är "upptäckt" i ett album som ställts till förfogande av Hans Wikman ( son till Albert ). Trots att bilden är kraftigt blekt är den av utmärkt kvalitet, troligen kontaktkopia på en bra glasplåt. Andra bilder som finns på motivet återger inte alls samma mängd detaljer. Nedan har bilden förstorats och man kan se en man till vänster uppklädd i uniform och portfölj. Dammen i detta perspektiv ser synnerligen välbyggd ut. Till vänster rinner vatten som kanske gjorde det möjligt för fisken att ta sig fram förbi dammen, en sk Kungsådra. En flottningsränna går ut från dammen för det virke som skulle vidare ned till kusten. Huset till höger var en kvarn och nedanför det låg en såg som brann senare samma år vid en första elproduktion.

Här har bilden förstorats så långt det rimligen går. Utsnittet är taget till vänster på ovanstående bild. Fram träder några män som håller på med reparationsarbeten på en mycket enkel byggnadsställning.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Olof Ulander

Uppdaterad 20030930