Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
    Aktiviteter januari

Ljustorps Hembygdsförening

Tidigare månadens bild.

Månadens bild februari

Bild nr 10998. Bilden är tagen i Fuske på 1960-talet och visar plogning med häst. Det är Frits Forsberg som kör hästen. Vägarna plogades förr av bönderna med ansvar för varsin del av vägen. Är man uppväxt med dagens plogteknik så är det kanske en överraskning att se hur vägarna som plogades med häst såg ut. Som bilden visar så ser vägen närmast ut som ett dike vilket var karakteristiskt.
Den fina bilden har lånats ut av Barbro Nilsson vilket vi tackar för.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Olof Ulander

Uppdaterad 20030130