Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
    Aktiviteter december

Ljustorps Hembygdsförening

Tidigare månadens bild.

Månadens bild december
Bild nr 11137. Bilden beskriver en händelse den 16 april 1933. En bil körde i dåligt väglag genom räcket ned i Mjällån på vägen mellan Sanna och Åsäng. Det skall ha varit spritlangare från Indal som förolyckades.
Fotot visar hur de nyfikna tog sig till platsen, det var med cykel och hästkärra. Brons konstruktion var av den vanliga typen vad gäller mittspannet. Konstruktionen för anslutningen mot landsvägen var synnerligen enkel och återspeglar att det bara fanns lättare fordon med dagens mått.
Originalbilden är skänkt till Ljustorps hembygdsförening av Hans Wikman.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Olof Ulander

Uppdaterad 20031130