Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
    Aktiviteter augusti

Ljustorps Hembygdsförening

Tidigare månadens bild.

Månadens bild augusti

Bild nr 11014. Bilden är tagen hos Nordstrands i Högland i början av 1950-talet. På bänken vilar Ragnhild Nordstrand några minuter efter en stortvätt en sommardag. I förgrunden syns tvättbrädan nedstoppad i ett laggkärl. Till vänster och höger om tvättbrädan syns andra laggade träkärl som använts för sköljning. Vid Ragnhilds huvud står en spånkorg eller möjligen en spånkont som tvätten säkert burits fram i. Trots bildens tekniska brister förmedlar den fint en del av vardagen vid den tiden. Strax efter slår de första tvättmaskinerna igenom och förenklar husmorslivet. Bilden har vänligt ställts till förfogande av Ragnhilds dotter, Hjördis Bolin.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Olof Ulander

Uppdaterad 20030730