Första sidan    
   
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Arkeologidagen
Arkeologiutflykten gick i år till södra stranden av Laxsjön, mitt emot Laxsjöholmen. David Loeffler från Umeå universitet ledde som vanligt aktiviteterna. Det blev ca 50 deltagare.
David berättade att området kring Laxsjön bär många spår efter tidiga stenåldersaktiviteter. Efter stranden finns det tonvis med skärvsten som använts vid matlagning. Tillsynes slumpmässigt tog David några steg ut i vattnet och plockade upp kvartsavslag från botten. Kvarts användes vid redskapstillverkning fram till ca 2000 år före Kristi födelse. Kvartsen ersattes ca 2000 år före Kristi födelse av kvartsit för tillverkning av verktyg och vapen som ex pilspetsar. David rotade ytterligare lite på botten och fick fram kvartsitavslag. På bilden nedan håller David en bit kvartsit med typiska märken efter avslag. Kvartsiten finns inte naturligt på platsen utan har transporterats dit. På samma sätt som vid tidigare arkeologidagar gjorde David mycket tydligt för oss att vi har en mycket lång historia bakåt i Norrland och att den historien finns kvar runt omkring oss. Det gäller bara att kunna se och förstå.
Sedan var det dags att äta lax och laxöring tillagad på stenåldersvis i kokgrop. Margareta hade förberett fisken och lagt den i stanniolpapper. Fiskpaketen lades i kokgropen ovanpå i flera timmar upphettade stenar. Ovanpå lades ytterligare en del sten. Sedan lades jorden tillbaka ovanpå och ljuvliga dofter strömmade snart upp ur marken. David sade att man når ca 200 grader i fisken vilket räcker för att den skall vara färdig på ca 45 minuter. Folket lät sig väl smaka.
Efteråt såg det åter ut som det gjort de sista 8000 åren .....

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Olof Ulander

Uppdaterad 20030810