Första sidan    
   
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Vandring efter Skäljomsbäcken
Med stor spänning motsåg arrangörerna hur många som skulle låta sig lockas till Skäljomsbäcken. Det kom ca 30 personer vilket betraktades som mycket bra. Arnold beskrev området kring sågen och Olof pratade kring den övre delen med tonvikt på Nickes kraftstation och elutvecklingen. Karta och en beskrivning av området finns här och en redovisning av elutvecklingen under speciellt pionjärtiden finns här.
Bilden nedan berättar Arnold om sågplatsen. Nästa bild visar Bernt något skymd av röken från sina läckra kolbullar. På bilden längst ned serverar Margareta Thunström kaffe till Ulla-Britt Ulander.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Olof Ulander

Uppdaterad 20030810