Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
    Aktiviteter oktober

Ljustorps Hembygdsförening

 

Månadens bild oktober

Bild nr 10906. Bilden är tagen den 17 april 1893 och visar Lagfors bruk. Bilden har nyligen kommit till Hembygdsföreningen och är fullständigt unik då den är den hitintills enda kända bild som visar det gamla järnbruket nära nog intakt med produktionsanläggningar och arbetarnas bostäder utefter bruksgatan.
Från vänster syns det gamla mycket stora kolhuset med uppkörningsbrygga. Det mörka huset på en höjd till höger om kolhuset är en tröskloge där tröskningen drevs av en stånggång. Till höger om trösklogen i sänkan syns resterna av stångjärnssmedjan med de 4 murstockarna. Smedjan eldhärjades under 1870-talet och återställdes aldrig. Till höger om skorstenarna syns sågen och kvarnbyggnader.
Till vänster om kyrkan står herrgården eller sätesgården som den benämndes vid denna tid. Vid denna tid bodde det en representant för ägarfamiljen på sätesgården. Ägarna hade sitt huvudsäte i Lögdö. Sätesgården har 2 st flygelbyggnader som tidigare varit okända för oss. Till höger om dessa skymtar den stora ladugården med bl a stall för ett 10-tal hästar.
I förgrunden till höger om kyrkan ligger badstugan, där bruksfolket badade varje lördag. Bakom badstugan ser vi dåvarande inspektorns bostad och bagarstugan som nu renoverats.

Den stora byggnaden till höger är obekant för undertecknad. Finns det någon som kan komplettera ?


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Olof Ulander

Uppdaterad 20021005