Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
    Aktiviteter november

Ljustorps Hembygdsförening

 

Månadens bild november

Bild nr 10214. Bilden är tagen ca 1920 på Söderlunds gård i Tuna by. Bilden visar dottern i huset som hette Olga Söderlund ( gift Nygren ). Vid detta tillfälle hade Olga varit i Högland och tävlat med denna ko. Myndigheterna ville uppmuntra djurhållningen och man anordnade därför tävlingar. I detta fall var det den kände kvinnan och konsultenten för huhållningssällskapet Anna Kroon som höll i tävlingen. Anna Kroon bodde vid dessa tillfällen hos Nordlander i Högland. Bilden togs troligen därför att Olga vann.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Olof Ulander

Uppdaterad 20021031