Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
    Aktiviteter december

Ljustorps Hembygdsförening

 

Månadens bild december 2002

Bild nr 11010. Bilden är tagen 1905 vid Ljustorps tingslags sammanträde, häradsrätten.
Häradsrätten var gemensam för Ljustorp, Tynderö och Hässjö och man ambulerade mellan lokaler i dessa socknar/kommuner. Elsa Trolle Önnerfors m fl har i skriften "Domsagohistorik, Sundsvalls tingsrätt" inventerat var olika häradsrätter sammanträtt, så här skriver man om Ljustorps tingslag: "Ljustorps tingslag hade under perioden 1876-1907 sin tingsplats i Näset, som låg någon kilometer från Hässjö kyrka. Gästgiveriet fungerade som domstolslokal fram till sommaren 1907 då byggnaden delvis förstördes i en mordbrand. Efter branden flyttades tingsstället till en bondgård (idag riven) i Krigsbyn, som låg bara några kilometer från Hässjö. Krigsbyn fungerade som tingsställe fram till 1925 då tinget flyttades till Sundsvall."
Ordförande i rätten var mannen vid bordet, häradshövdingen, och det var en juridiskt utbildad person. Till sin hjälp hade han 12 män som tidigare kallades just 12män, men vid den här tiden kallades man som idag nämndemän. Normalt hade man 4 män från vardera kommunen. De sittande från vänster: Okänd, Olof Staverin Stavre Ljustorp, okänd, Olof Laurin Edsta Ljustorp.
De sittande från höger: Okänd, okänd, Daniel Thunborg Lagfors Ljustorp, Petter Wikman Jällvik Ljustorp, okänd.
Häradshövding var Carl Emanuel Bengtsson. Övriga deltagare framgår nedan men är inte identifierade på bilden.
Det är 13 personer utom häradshövdingen och skrivaren. En person sitter längst bak, kan det vara Häradsdommaren som möjligen inte är inräknad i de tolv??

Närvarolistan nedan är hämtad från tingssprotokollet.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Olof Ulander

Uppdaterad 20160113