Första sidan    
   
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Tacksägelsegudstjänst och skördehögtid, 20021013
Tacksamheten för skörden firades som vanligt genom Centerkvinnornas försorg. Framme vid altaret placerades olika skördealster under gudstjänsten, som hölls av kyrkoherde David Fällman. Efter det förflyttade sig hela församlingen på ca 40 personer till Församlingshemmet för kaffe och auktion på de inlämnade gåvorna. För kaffet stod Centerkvinnorna i Öppoms by.

Auktionist var Freja Tjärnberg ovan.

Till vänster Eva Malmsberg som var i högform och vann många buddueller.

Nedan sitter från höger Majny Nilsson, Niklas Edén, Elsy Lindström, Birgit Edén med dotter Elisia och Karin Westerlund.

Nedan från vänster Nils-Åke Eriksson, Eva Eriksson, Bengt Åström, Britta Åström, Märta Hallström, Yvonne Nilsson, Sture Olsson, Anita Andersson, Ann-Marie Olsson.
Till vänster räknar Bengt Åström pengar och till höger betalar Ulla-Britt Ulander ( ordförande Centerkvinnorna i Ljustorp ) ett inköp till kassören Karin Höglund.
Till vänster följer Siv Bolander och David Fällman budgivningen.
Allt såldes och kassören kunde slutligen lämna över 5380 kr till kyrkoherden för syftet att stödja sång och musik i kyrkan.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Olof Ulander

Uppdaterad 20021015